Despre satul Mereni,raionul Anenii Noi,Oglinda Evelina,clasa a VIII-a

#1
DESPRE LOCALITATEA MEA

„Veșnicia s-a născut la sat”
(Lucian Blaga)

Satul reprezintă elementul definitoriu al civilizației românești din ultimele două milenii.În cadrul satului s-a plămădit poporul român,limba română și civilizația românească. În condițiile satului s-a produs creștinarea românilor, formarea ortodoxiei populare românești, a obiceiurilor și tradițiilor naționale. Satul a reprezentat principalul element de continuitate românească în întreg spațiu de geneză, păstrând ființa neamului pe parcursul mileniilor zbuciumate, inclusiv în perioada întunecată a migrațiunii popoarelor barbare. Satul a condiționat obștea teritorială și obiceiul pământului, care au perpetuat formele originale ale spiritualității românești timp de milenii, păstrând intacte rădăcina istorică a neamului și suflarea strămoșească. Satul a generat statul românesc.
Satul dintre Nistru și Prut, pe lângă caracteristica sa generală-românească, posedă în același timp și un specific moldovenesc, prin care sunt exprimate particularitățile tipice periferiei de răsărit a spațiului național. El este, în același timp, și un sat basarabean, iar satul basarabean, la rândul său, în dependență de localizare, este și el diferit: orheean, lăpușnean, sorocean, codrean,etc. Din acest punct de vedere, și ținând cont de evoluția istorică, satul Mereni se remarcă în postură dublă de sat orheean și sat lăpușnean.
Satul Mereni este amplasat într-o regiune ocupată în trecut de masivul codrilor seculari, care protejau populația autohtonă de invaziile neamurilor străine. Codrii Merenilor erau parte integrantă a Codrilor Orheiului, care au constituit în evul mediu o formațiune politico-militară locală. Acest sat este o localitate cu un trecut bogat ce își deapănă istoria scrisă de la Ștefan cel Mare și Sfânt, posedând în același timp și o preisorie cu rădăcini viguroase, coborâte în adâncul mileniilor. Conform unei versiuni, întemeietorul satului Mereni ar fi fost bătrânul Marea-tatăl boierului Bratu Marele și al kneaghinei Marena, soția domnitorului Alexandru cel Bun, stăpânitoarea pământurilor din preajma Mănăstirii Căpriana.Istoria scrisă a satului Mereni începe din anul 1475, când domnitorul Țării Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt a oferit sătenilor o diplomă prin care stipula drepturile localnicilor asupra moșiei strămoșești.Chiar dacă pentru prima dată Merenenii sunt menționați documentar la 25 septembrie 1475,satul însă este cu mult mai vechi.
Satul Mereni este o localitate tipic românească, amplasată într-o regiune colinară, ce mai păstrează fragmentele fostelor păduri istorice. Satul Mereni reprezintă un spațiu tipic, aflat, după expresia poetului, „pe un picior de plai,pe-o gură de rai”. Satul meu natal este constitiut din oameni gospodari, urmași ai vechilor răzeși, care făuresc istoria vie, având în suflet dragostea de neam și țară, purtând respect pentru memoria strămoșilor, pentru binele urmașilor și al neamului românesc în general. Moșia satului Mereni beneficiază de multiple locuri cu peisaje specifice.Pe parcursul secolelor aceste spații au căpătat denumiri proprii, devenite cu timpul toponime istorice, care sunt păstrate în memoria băștinașilor până în ziua de astăzi.
Satul răzeșesc Mereni, axat pe tradiții seculare de convețuire în bună pace și posperitate, știind să pună în valoare patrimoniul cultural-spiritual moștenit de la strămoși, satul Mereni are un potențial industrial-economic dezvoltat, dispune de cadre calificate apte să facă față celor mai înalte exigențe ale contemporanității în diverse sfere ale activității umane. Populația satului Mereni este compusă din diverse neamuri, prin care se remarcă și cele istorice: Anton, Barbăroșie, Baciu, Begliță, Buga, Bujac, Caraman, Cazacu, Chirița, Ciobanu, Ciorchină, Cerăscu, Crețu, Gavriliță, Grosu, Gurschi, Ermurache, Iordăchescu, Lungu, Malai, Margină, Mardari, Mura, Nicula, Nuța, Oglindă, Platon, Postică, Sava, Speianu, Straistă, Toma, Zlotea, etc.
O personalitate notorie a Republicii Moldova s-a născut în satul Mereni, este vorba de Gheorghe Postică- profesor universitar (2009), doctor habilitat (2007), membru de onoare al Institutului de Arheologice al Academiei Române, filiala Iași (2010), autor a peste 200 de lucrări științifice, metodice și de publicistică, decorat de către președintele Republicii Moldova cu medaliile „Meritul Civic” (2004) și „Mihai Eminescu” (2007); laureat al premiului „A. D. Xenopol” al Academiei Române (2009).Specialist în arheologia medievală a spațiului românesc, arheologia antică târzie și numismatică. Fondatorul Arheologiei Bisericești în Republica Moldova. Primul cercetător din Chișinău, care a realizat studii de specialitate în problema etnogenezei din spațiul pruto-nistrean și genezei civilizației românești din aceste teritorii. Responsabil al cercetărilor din cadrul complexului istorico-arheologic Orheiul Vechi.A publicat peste 160 de lucrări științifice și științifico-didactice.
O altă personalitate născută în satul Mereni este Eugen Sava-istoric, arheolog, savant, pedagog, profesor universitar. Specialist în arheologia preistorică, a fost autor a primelor lucrări monografice specializate, consacrate comunităților umane din epoca bronzului din spațiul pruto-nistrean. Din 1980 îndeplinește succesiv funcțiile de laborant, cercetător științific și cercetător științific coordonator în cadrul Institului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe din Republica Moldova.
Satul Mereni dispune de un potențial intelectual puternic: profesori, medici, artiști, specialiști în zootehnie, tehnicieni, oameni de afaceri. Localitatea are biserică creștină ortodoxă construită la începutul secolului XIX (anul acesta a împlinit 200 de ani) ; avem două instituții de învățământ: Școala primară Mereni și Liceul Teoretic „Emil Nicula ”,două farmacii, un centru de sănătate și centre stomatologice, un parc, ce de curând a fost iluminat două muzee- Muzeul de Istorie și Etnografie și Muzeul în aer liber în memoria celor deportați în Siberia din anii 1940,1045-1948, primăria și Casa de Cultură din satul Mereni ce formează tinerele talente în artă, pictură, muzica, etc. Astfel satul Mereni pregătește specialiști de valoare, ce se manifestă nu numai pe plan local sau național, dar și internațional.
În viitor știu că satul Mereni va deveni un centru cultural , istoric și va atrage turiști datorită trecutului istoric glorios, personalităților istorice ce s-au născut în acest sat, cetățenilor harnici și responsabili și elevilor ce se implică activ în dezvoltarea comunității.

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

cron