Despre noi

 
Arc peste timp
AIArad     Încă din 1857 învățătorii arădeni cereau organizarea unor conferințe învățătorești. Acestea s-au organizat din 1863 după instrucțiunile lui Andrei Șaguna. Din 1869 apar cereri repetate de a se înființa ,,reuniuni” învățătorești.

     În Arad, unde funcționa cea mai veche preparandie românească, omul providențial și care a avut la inimă cauza școlilor și învățătorilor a fost Vicențiu Babeș. El adună învățătorimea din eparhie în 20 aprilie 1872, în săptămâna luminată și constituie ,,Reuniunea Învățătorilor Români Greco-Ortodocși din Dieceza Aradului’’ fiind ales președinte.

     Asociația dorea un organ de presă al ei care să răspândească rezoluțiile adunărilor generale sau districtuale. Gheorghe Popa întemeiază la 22 mai 1877 revista învățătorilor ,,Minte și inim㒒 avându-l redactor responsabil pe învățătorul Ion Cioară. Această primă publicație a corpului învățătoresc a remarcat unele deficiențe ale învățământului, a suplinit și lipsa manualelor, a tratat probleme din domeniul agriculturii, științei și industriei pentru a contribui la luminarea poporului. În articolul program se face apel către învățători cerându-le să se lumineze unii pe alții și să se ajute împărtășindu-și din experiența lor. Publicația a apărut un an de zile și din paginile ei nu au lipsit planurile de lecții și îndrumările metodice.
     
      Învățătorii din comitatele Arad, Bihor, Bichiș, Cenad, o parte din comitatele Timiș, Torontal, Hunedoara și Caraș-Severin erau cuprinși în această reuniune care se străduia să ridice prestigiul scăzut al învățătorului și starea sa materială. În 1890, tot în joia luminată se reorganizează lăsând afară pe bănățeni și pe cei din vicariatul Oradiei. Din 1904 a apărut revista lunară ,,Reuniunea învățătorilor” prin efortul lui Teodor Ceontea și Iosif Moldovan. La începutul războiului, în 1915, revista își încetează apariția.
      După unire, în adunarea generală din 29 septembrie 1919 se întemeiază ,,Asociația Învățătorilor din Județul Arad’’ care se va ocupa de toate problemele școlare, culturale și sociale care au frământat viața dascălilor în decursul anilor. Publicația lunară a asociației va fi de acum ,,Școala vremii”. Asociația avea un patrimoniu important: banca, librăria, societatea de ajutor în caz de moarte și casa învățătorilor. Aceasta din urmă era o moștenire după care asociația a achitat o datorie de 165 000 coroane, celelalte fiind realizate din fondurile învățătorilor. În 1942 avea o avere de 30 milioane lei și numărul membrilor era de 876. Regimul de după 1945 desființează asociația.
      În 29 ianuarie 1990 un număr de peste 600 de învățători pun bazele ,,Asociației Profesionale a Învățătorilor Arădeni” fiind probabil prima categorie profesinală din județ care se organiza în noile condiții democratice. În 14 octombrie 2001 adunarea generală hotărăște reorganizarea sub numele din perioada interbelică de ,,Asociația Învățătorilor din județul Arad’’ și cu un satut conform noii legislații.

     La 29 mai 2002 judecătoria Arad prin încheierea nr. 4121 a acordat personalitate juridică Asociației Învățătorilor din județul Arad care conform statutului ,,este continuatoarea Reuniunii Învățătorilor Români din dieceza Aradului înființată în 1872, reorganizată din 1919 în Asociația Învățătorilor din județul Arad desființată abuziv de regimul din 1945 și reînființată în 29 ianuarie 1990 ca Asociația Profesională a Învățătorilor Arădeni’’.

     În 29 septembrie 2002 (într-o aceeași zi, în 1919, s-a ales numele pe care îl poartă asociația), la adunarea generală s-a constatat că au aderat un număr de 264 învățători, identic cu numărul membrilor de la întemeierea din 1872. Atâtea coincidențe fericite obligă și la o activitate similară cu a înaintașilor. De aceea s-a trecut la angajarea învățătorilor în departamentele funcționale ale asociației: Fond documentar și informativ, Formare profesională (cercetare, stagii de formare, alternative educaționale), Relații (relații cu instituții și autorități, solidaritate, loisir), Imagine și informație (publicarea lucrărilor, o nouă serie a revistei, relație cu presa), departamentul pentru Cultură și departamentul Juridic și Patrimoniu. În Comitetului Director au fost aleși: Viorel Dolha, Ana Curetean, Viorel Binchiciu, Geta Pascu și Mihaela Ilie.
Pentru afilierea la Federația Internațională a Mișcării pentru o Școală Modernă și pentru promovarea alternativelor educaționale învățătorii au pus bazele Asociației Române pentru o Școală Modernă- Arad care a fost și ea înregistrată la judecătorie. Din acest an, cu sprijinul ISJ Arad și al partenerilor străini, la Școala nr. 15 din Arad au început să funcționeze primele clase ce utilizează tehnici Freinet. Au avut loc și 4 întâlniri cu responsabili din Franța ai Mișcării Internaționale pentru o Școală Modernă în ideea abilitării învățătorilor în pedagogia Freinet. În cadrul CCD s-au organizat cursuri de abilitare în utilizarea pedagogiei Freinet susținute învățători din asociația noastră.

     Conform noului statut Asociația Învățătorilor din Județul Arad este ,,subiectul de drept constituit de învățătorii din județul Arad care pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială constând în cotizația statutară, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea scopului asociației, a unor activități în interes general, profesional, comunitar și în interesul lor personal nepatrimonial’’.

     La aniversarea a 130 de ani s-a reînnoit deci tradiția de solidaritate și activism profesional a învățătorilor arădeni. Emoționant pasajul din cuvântul de bun venit adresat de N. Cristea președintele Asociației Învățătorilor din Județul Arad învățătorilor din toată țara prezenți la Arad la al V lea congres învățătoresc din 5-7 august 1923: ,,Bogați în lipsuri, în îndatoriri și în iubiri de moșie, apropiați-vă de sufletele noastre, ridicați-le până unde poate vrednicia și conștiința voastră trează. Așa Vă vrem’’.

Viorel Dolha
NUMELE DOCUMENTULUI
Click pe iconiță pentru download
 
STATUT - ASOCIATIA ÎNVATATORILOR DIN JUDETUL ARAD Download
STATUT - ASOCIATIA ROMÂNA PENTRU O SCOALA MODERNA-ARAD Download
NOI ÎN PRESA SCRISĂ ȘI ELECTRONICĂ AICI
Din toate zbuciumurile și sforțările prezente ale aiarad vor rămâne amintiri din ce în ce mai vagi. Cele scrise se presupune însă că vor rămâne. Iată doar câteva adrese și publicații în care apare numele asociației noastre sau al unora care ne-am legat numele de al ei. Unele articole pot fi vizualizate, altele doar ne trimit la arhive.
Developed by RAINFALL
   
Toate drepturile sunt protejate © 2005 - Asociația Învățătorilor din Arad